เทือกเขา ภาษาเกาหลี

산속
(산속 อ่านว่า sansog)

เทือกเขา ภาษาเกาหลี 산속

ตัวอย่างประโยค 산속 ภาษาเกาหลี

산속에 기거하는 수도승