เมืองคงนามุล ภาษาเกาหลี

콩나물
(콩나물 อ่านว่า kongnamul)

เมืองคงนามุล ภาษาเกาหลี 콩나물

ตัวอย่างประโยค 콩나물 ภาษาเกาหลี

콩나물국이나 .