นิทรรศการส่วนตัว การแข่งขันเดี่ยว ภาษาเกาหลี

개인전
(개인전 อ่านว่า gaeinjeon)

นิทรรศการส่วนตัว การแข่งขันเดี่ยว ภาษาเกาหลี 개인전

ตัวอย่างประโยค 개인전 ภาษาเกาหลี

줄무늬가 있는 개인전용 제트기구입습니다