ข้าราชการ ภาษาเกาหลี

공직자
(공직자 อ่านว่า gongjigja)

ข้าราชการ ภาษาเกาหลี 공직자

ตัวอย่างประโยค 공직자 ภาษาเกาหลี

공직자, 이 극장허가검열책임지고어요 .
공직자,