ลูกบิดประตู ภาษาเกาหลี

문고리
(문고리 อ่านว่า mungoli)

ลูกบิดประตู ภาษาเกาหลี 문고리

ตัวอย่างประโยค 문고리 ภาษาเกาหลี

문고리도, 우편함도 없고 창문페인트로 발라져 있죠
문고리도,