ตัวบทกฎหมาย ตัวกฎหมาย ภาษาเกาหลี

법조문
(법조문 อ่านว่า beobjomun)

ตัวบทกฎหมาย ตัวกฎหมาย ภาษาเกาหลี 법조문

ตัวอย่างประโยค 법조문 ภาษาเกาหลี

그래, 동지, 어디 한 번 법조문을 따져볼까요
어디 한 번 법조문을 따져볼까요