หนัก สำคัญ ภาษาเกาหลี

중하다
(중하다 อ่านว่า junghada)

หนัก สำคัญ ภาษาเกาหลี 중하다
มีคุณค่า มีความหมาย ภาษาเกาหลี 소중하다

ตัวอย่างประโยค 중하다 ภาษาเกาหลี

맞는 인연을 만나는 게 정말 소중하다는 걸 느끼게 되지