กล้องถ่ายรูป ภาษาเกาหลี

촬영기
(촬영기 อ่านว่า chwal-yeong-gi)

กล้องถ่ายรูป ภาษาเกาหลี 촬영기

ตัวอย่างประโยค 촬영기 ภาษาเกาหลี

조종사 137명, 비행기 87대, 촬영기사 35명, 엑스트라 2천명!! 진짜 전쟁에 들만한 돈을 쓸 때까지도 멀지 않은 듯군요 .
촬영기사 35명,