การปรากฏโฉม ภาษาเกาหลี

표면화
(표면화 อ่านว่า pyomyeonhwa)

การปรากฏโฉม ภาษาเกาหลี 표면화

ตัวอย่างประโยค 표면화 ภาษาเกาหลี

회사대한 의구심이 표면화 되고