ฝ่ายดำเนินการ ภาษาเกาหลี

집행부
(집행부 อ่านว่า jibhaengbu)

ฝ่ายดำเนินการ ภาษาเกาหลี 집행부

ตัวอย่างประโยค 집행부 ภาษาเกาหลี

146명이 증권거래위원회의 집행부서로부터 해직되었습니다. ( 2008년 10월 7일 )