เรื่องกังวล เรื่องห่วงใย ภาษาเกาหลี

걱정거리
(걱정거리 อ่านว่า geogjeong-geoli)

เรื่องกังวล เรื่องห่วงใย ภาษาเกาหลี 걱정거리

ตัวอย่างประโยค 걱정거리 ภาษาเกาหลี

어떤 걱정거리도 내가 감당할 수 있어서야