ใคร หลายคน ภาษาเกาหลี

누구누구
(누구누구 อ่านว่า nugunugu)

ใคร หลายคน ภาษาเกาหลี 누구누구

ตัวอย่างประโยค 누구누구 ภาษาเกาหลี

부업 하시는 분 누구누구세요 ?