อย่างไม่มีปัญหา ภาษาเกาหลี

문제없이
(문제없이 อ่านว่า munjeeobs-i)

อย่างไม่มีปัญหา ภาษาเกาหลี 문제없이

ตัวอย่างประโยค 문제없이 ภาษาเกาหลี

문제없이 병원에 갈 시간충분하다는 거죠