ตะขิดตะขวง เคือง ภาษาเกาหลี

껄끄럽다
(껄끄럽다 อ่านว่า kkeolkkeuleobda)

ตะขิดตะขวง เคือง ภาษาเกาหลี 껄끄럽다

ตัวอย่างประโยค 껄끄럽다 ภาษาเกาหลี

– 껄끄럽다뇨 ?