ทั้งวันทั้งคืน ภาษาเกาหลี

불철주야
(불철주야 อ่านว่า bulcheoljuya)

ทั้งวันทั้งคืน ภาษาเกาหลี 불철주야

ตัวอย่างประโยค 불철주야 ภาษาเกาหลี

불철주야로 도와주고 있습니다