ความงงงัน ความงงงวย ภาษาเกาหลี

망연자실
(망연자실 อ่านว่า mang-yeonjasil)

ความงงงัน ความงงงวย ภาษาเกาหลี 망연자실

ตัวอย่างประโยค 망연자실 ภาษาเกาหลี

새 왕은 그 크기에 망연자실 했지