สาเหตุ เชื้อไฟ ภาษาเกาหลี

불쏘시개
(불쏘시개 อ่านว่า bulssosigae)

สาเหตุ เชื้อไฟ ภาษาเกาหลี 불쏘시개

ตัวอย่างประโยค 불쏘시개 ภาษาเกาหลี

노쏘시개’요 노처녀용 불쏘시개인데