สังคมอารยธรรม ภาษาเกาหลี

문명사회
(문명사회 อ่านว่า munmyeongsahoe)

สังคมอารยธรรม ภาษาเกาหลี 문명사회

ตัวอย่างประโยค 문명사회 ภาษาเกาหลี

웃기네 문명사회는 무너졌다고