คำโกหก คำพูดปด ภาษาเกาหลี

거짓부렁
(거짓부렁 อ่านว่า geojisbuleong)

คำโกหก คำพูดปด ภาษาเกาหลี 거짓부렁

ตัวอย่างประโยค 거짓부렁 ภาษาเกาหลี

대회완전 거짓부렁이잖아. .