คนไม่บริสุทธิ์ คนไม่ซื่อ ภาษาเกาหลี

불순분자
(불순분자 อ่านว่า bulsunbunja)

คนไม่บริสุทธิ์ คนไม่ซื่อ ภาษาเกาหลี 불순분자

ตัวอย่างประโยค 불순분자 ภาษาเกาหลี

파괴분자들과, 불순분자들을
불순분자들을