ธรรมดา ไม่สำคัญ ภาษาเกาหลี

시시하다
(시시하다 อ่านว่า sisihada)

ธรรมดา ไม่สำคัญ ภาษาเกาหลี 시시하다

ตัวอย่างประโยค 시시하다 ภาษาเกาหลี

다들 잘나서 그건 시시하다 이거야 ?