ความกระเหิมใจ ภาษาเกาหลี

의기양양
(의기양양 อ่านว่า uigiyang-yang)

ความกระเหิมใจ ภาษาเกาหลี 의기양양

ตัวอย่างประโยค 의기양양 ภาษาเกาหลี

산을 누비고 다니며 의기양양하게 동지를 모았고,