การทำให้กลัว การต่อย ภาษาเกาหลี

주먹다짐
(주먹다짐 อ่านว่า jumeogdajim)

การทำให้กลัว การต่อย ภาษาเกาหลี 주먹다짐

ตัวอย่างประโยค 주먹다짐 ภาษาเกาหลี

서로 묘욕주고 주먹다짐 일보 직전에 끝났지 뭐