แนวต่ำสุด แถวต่ำสุด ภาษาเกาหลี

최하위권
(최하위권 อ่านว่า choehawigwon)

แนวต่ำสุด แถวต่ำสุด ภาษาเกาหลี 최하위권

ตัวอย่างประโยค 최하위권 ภาษาเกาหลี

동급 수준 최하위권이었단 얘기