วัฒนธรรมประเพณีโบราณ ภาษาเกาหลี

고대 문명
(고대 문명 อ่านว่า godae munmyeong)

วัฒนธรรมประเพณีโบราณ ภาษาเกาหลี 고대 문명

ตัวอย่างประโยค 고대 문명 ภาษาเกาหลี

( 1968년 7월 ) 저는 고대 문명을 연구하고어요