ประเทศเอธิโอเปีย ภาษาเกาหลี

에티오피아
(에티오피아 อ่านว่า etiopia)

ประเทศเอธิโอเปีย ภาษาเกาหลี 에티오피아

ตัวอย่างประโยค 에티오피아 ภาษาเกาหลี

윗옷을 입지 않아도 되는 에티오피아 술집을 알아요