การยื่นคำขาด การเตือนครั้งสุดท้าย ภาษาเกาหลี

최후통첩
(최후통첩 อ่านว่า choehutongcheob)

การยื่นคำขาด การเตือนครั้งสุดท้าย ภาษาเกาหลี 최후통첩

ตัวอย่างประโยค 최후통첩 ภาษาเกาหลี

– 최후통첩인가 ?