ลักษณะที่ส่าย(ศีรษะ)ไปมา (น้ำเดือด)ปุดๆ ภาษาเกาหลี

설설
(설설 อ่านว่า seolseol)

ลักษณะที่ส่าย(ศีรษะ)ไปมา (น้ำเดือด)ปุดๆ ภาษาเกาหลี 설설

ตัวอย่างประโยค 설설 ภาษาเกาหลี

세상을 두 번이나 구했는데 취직다고 설설 기니 암울하다 .
베니스터가 설설 기었죠

ใส่ความเห็น