หน่วยส่งกำลังทางอากาศ หน่วยทหารพลร่ม ภาษาเกาหลี

공수 부대
(공수 부대 อ่านว่า gongsu budae)

หน่วยส่งกำลังทางอากาศ หน่วยทหารพลร่ม ภาษาเกาหลี 공수 부대

ตัวอย่างประโยค 공수 부대 ภาษาเกาหลี

공수 부대원의 나이는 그의 절반도 안 됐지만