คนนั้นคนนี้ เช่นนั้นเช่นนี้ ภาษาเกาหลี

이런저런
(이런저런 อ่านว่า ileonjeoleon)

คนนั้นคนนี้ เช่นนั้นเช่นนี้ ภาษาเกาหลี 이런저런

ตัวอย่างประโยค 이런저런 ภาษาเกาหลี

이런저런 보험료까지