เป็นอิสระ ภาษาเกาหลี

한가하다
(한가하다 อ่านว่า hangahada)

เป็นอิสระ ภาษาเกาหลี 한가하다

ตัวอย่างประโยค 한가하다 ภาษาเกาหลี

당신 요즘 한가하다길래