อีมอญซ้อนผ่า(การละเล่น) ภาษาเกาหลี

수건돌리기
(수건돌리기 อ่านว่า sugeondolligi)

อีมอญซ้อนผ่า(การละเล่น) ภาษาเกาหลี 수건돌리기

ตัวอย่างประโยค 수건돌리기 ภาษาเกาหลี

하지만 어떤 날은 밤새 수건돌리기가 벌어진다