ประเทศเปอร์โตริโก ภาษาเกาหลี

푸에르토리코
(푸에르토리코 อ่านว่า pueleutoliko)

ประเทศเปอร์โตริโก ภาษาเกาหลี 푸에르토리코

ตัวอย่างประโยค 푸에르토리코 ภาษาเกาหลี

– 푸에르토리코에 가야겠어 – 잠시기다세요