น่าเคารพ น่านับถือ ภาษาเกาหลี

존경스럽다
(존경스럽다 อ่านว่า jongyeongseuleobda)

น่าเคารพ น่านับถือ ภาษาเกาหลี 존경스럽다

ตัวอย่างประโยค 존경스럽다 ภาษาเกาหลี

– 제가 물어낼께요, 약속해요 – 괜찮다니까, 난 정말 존경스럽다구
정말 존경스럽다구