การห้ามออกนอกบ้าน การห้ามเข้าออก ภาษาเกาหลี

통행금지
(통행금지 อ่านว่า tonghaeng-geumji)

การห้ามออกนอกบ้าน การห้ามเข้าออก ภาษาเกาหลี 통행금지

ตัวอย่างประโยค 통행금지 ภาษาเกาหลี

상관간부회의실 아쿠아라인은 상하행선 모두 통행금지