การกระแทก การฟาด การพุ่งไปข้างหน้า ภาษาเกาหลี

돌진
(돌진 อ่านว่า doljin)

การกระแทก การฟาด การพุ่งไปข้างหน้า ภาษาเกาหลี 돌진

ตัวอย่างประโยค 돌진 ภาษาเกาหลี

돌진시켜 주십시오, 중대장님!
위정자관저로 돌진했고
오른쪽의 레이비스를 보는 순간 셔먼이 그에게 돌진합니다
시속 100마일로 운전해서 너의 집으로 돌진할께
돌진!
203고지에 돌진하겠네