พอบอกว่า พอพูดว่า ภาษาเกาหลี

는다니
(는다니 อ่านว่า neundani)

พอบอกว่า พอพูดว่า ภาษาเกาหลี 는다니
บอกว่าจะ บอกว่าจะ งัย ภาษาเกาหลี 는다니까

ตัวอย่างประโยค 는다니 ภาษาเกาหลี

이상 아무잡지에 대고 딸 치진 않는다니까
쓰기 쉽게 만들질 않는다니까 .
솔직히 가끔은 네가 있단 걸 까먹는다니까
가지 않는다니 무슨 말씀이시죠 ?
사람들은 몇 년을 기다진료를 받는다니까