ที่ตรงไปตรงมา ที่เปิดเผย ที่ไม่ปิดบัง ที่เปิดอก ภาษาเกาหลี

노골적
(노골적 อ่านว่า nogoljeog)

ที่ตรงไปตรงมา ที่เปิดเผย ที่ไม่ปิดบัง ที่เปิดอก ภาษาเกาหลี 노골적

ตัวอย่างประโยค 노골적 ภาษาเกาหลี

노골적이라고 표현수도 있겠고
노골적으로 부시를 비난하고 거짓말까지 한 빌 버켓이
부인이곳 경찰관포르노 영화를 찍었다고아주 노골적이야
노골적인 사기극을 벌였는 지 알기는 힘들죠
사회가정에 가져다 줄 충격을 노골적으로