คน เธอ นาย คนทั่วไป คนอื่น ๆ ภาษาเกาหลี

사람
(사람 อ่านว่า salam)

คน เธอ นาย คนทั่วไป คนอื่น ๆ ภาษาเกาหลี 사람
ภรรยา เมีย ภาษาเกาหลี 집사람
ลูกเรือ ภาษาเกาหลี 뱃사람
ตุ๊กตาหิมะ ภาษาเกาหลี 눈사람
ผู้บริสุทธิ์ ภาษาเกาหลี 생사람
ผู้ใหญ่ ผู้ที่มีระดับสูงกว่า ภาษาเกาหลี 윗사람
คนที่ไม่เหมือนเดิม ภาษาเกาหลี 딴사람
คนใหม่ ภาษาเกาหลี 새사람
คนก่อน คนในสมัยก่อน ภาษาเกาหลี 앞사람

ตัวอย่างประโยค 사람 ภาษาเกาหลี

이 사람입니다, 폭력을 외쳤어요, 이 나라파괴자면서, 거기다가
자기 편 사람들이 전국에 퍼져있댔어요, 전국에
사람 죽여봤어요 ?
이 사람들은 637 교화그룹으로써,
이 사람들은 637 교화그룹으로써,
당신들과 같은 나라 사람이요
당신이 원하는 사람이 못 돼서 유감이야!
당신완벽한 사람, 완벽한 인간가요 ?
거기 다음 사람
이제 함께할 사람들을 소개합니다
이 사람들은 638 교화그룹일원들이고,
그 사람 놔둬!
가난한 사람들이 어떤데 …
힘없는 사람들을
누가 한사람 나서서,
무기표적은 사람의 몸뚱아리다
댁같은 사람들 때문에,
그 사람들은 어떻게 먹고 살라고 ?
나도 이 나라의 향방에 관심을 기울이는 사람이요
돈을 주무르는 사람들이 목숨단축시키는거요,
사람들이 덧없이 죽어가요,
내보낸 사람들은 비무장잖아요
– 사람을 죽여본 적이나요 ?
사람들이 더욱 더 …