การตรวจแก้ การแก้ไข ภาษาเกาหลี

교정
(교정 อ่านว่า gyojeong)

การตรวจแก้ การแก้ไข ภาษาเกาหลี 교정

ตัวอย่างประโยค 교정 ภาษาเกาหลี

그리고 윌히어가 그녀치열교정 의사에게 데려가서 교정기를 빼내줬다
정말이야. 허커비즈에 들어온 그 교정쇄를 읽었어, 그리고 이거 알아 ?