นะ อย่างนี้ ว้าว โอ้โฮ เย้ เฮ้ย ภาษาเกาหลี

이야
(이야 อ่านว่า iya)

นะ อย่างนี้ ว้าว โอ้โฮ เย้ เฮ้ย ภาษาเกาหลี 이야
ข่าวลือ ข่าวโคมลอย ข่าวซุบซิบ ตำนาน เรื่องเล่ การสนทนา การคุย การพูดคุย เรื่อง เรื่องราว ภาษาเกาหลี 이야기
ว้าย! ตกใจหมดเลย ภาษาเกาหลี 깜짝이야
ท้ายเรื่อง ตอนท้าย ส่วนท้าย ภาษาเกาหลี 뒷이야기
ตำนาน นิทานพื้นบ้าน ภาษาเกาหลี 옛이야기
เรื่องเล่าเก่าแก่ ภาษาเกาหลี 옛날이야기

ตัวอย่างประโยค 이야 ภาษาเกาหลี

코스에서 탈락을 때 말이야
그래, 네가 한 짓이야! 구역질 나!
당신이 원하는 사람이 못 돼서 유감이야!
이곳아주 문명화된 비폭력장소처럼 이야기는데,
– 웃기고 있네! – 이 재판불법이야
… 흑인들 이야기는 이 나라에선 안 하려하지
치카노 ( 멕시코남자 ) 이야기를 해보겠소,
힘 때문에 돌아버린 곳이야,
지네들이 선택한 길이야
이대로 경찰한테 붙잡히자구 우릴 다 죽일 셈이야 ?
LSD와 무슨 상관이야, 학살살인이,
당장 끌어내란 말이야!
매스꺼운 일이야! 반역자 주제
뭐하는 짓이야, 위선자 주제에!
다 죽이자는 짓이야! 그렇게 돼있어!
난 인민들에게 충성하지 인민들이야말로 최고의 존잰데 …
대가리고! 그게 하는 짓이야 …
이게 바로부류들을 다루는 식이야
그래, 그건 유효질문이야, 척 어디 있었어 ?
다행이네 전화가 뭔지 안다니, 다행이야
진심으로 하는 말이야 ?
개신교, 침례교 유대교 같은 종교들 말이야
그게 주님의 빛이야