การสั่งสอน การอบรมบ่มนิสัย การดัดนิสัย ภาษาเกาหลี

교화
(교화 อ่านว่า gyohwa)

การสั่งสอน การอบรมบ่มนิสัย การดัดนิสัย ภาษาเกาหลี 교화

ตัวอย่างประโยค 교화 ภาษาเกาหลี

사람들은 637 교화그룹으로써,
사람들은 637 교화그룹으로써,
사람들은 638 교화그룹일원들이고,
637 교화 그룹의 두 생존자가 …
( 태평양 지역 명령본부, 할리우드 ) ” 재교화시키는 밀폐된 공간이었다 “
감옥 캠프어요, 재교화를 위해 가는 곳이죠
할리우드 ) ” 재교화시키는 밀폐된 공간이었다 “