สนามหญ้า ภาษาเกาหลี

잔디밭
(잔디밭 อ่านว่า jandibat)

สนามหญ้า ภาษาเกาหลี 잔디밭

ตัวอย่างประโยค 잔디밭 ภาษาเกาหลี

랜식 부인의 잔디밭에서 슬쩍 해왔어
잔디밭의 거실 가구 전체를 옮긴 거 말인가요
저건 실제 잔디밭이죠 저거 재밌었어요
여기가 좀 복잡해요 앞쪽 잔디밭이랑
짐보, 잔디밭에 있는 거 다 실어