กลางเดือน ภาษาเกาหลี

중순
(중순 อ่านว่า jungsun)

กลางเดือน ภาษาเกาหลี 중순

ตัวอย่างประโยค 중순 ภาษาเกาหลี

오늘은 2월 중순 어느 날, 새벽 2시 18분이다 .
아니야 4월 중순인데
2001년 6월 중순