สตรอเบอร์รี่ ผลสตรอเบอร์รี่ ภาษาเกาหลี

딸기
(딸기 อ่านว่า ttalgi)

สตรอเบอร์รี่ ผลสตรอเบอร์รี่ ภาษาเกาหลี 딸기
ราสเบอร์รี่ ภาษาเกาหลี 산딸기

ตัวอย่างประโยค 딸기 ภาษาเกาหลี

딸기랑
검은딸기향이에요
잭슨 장군으면 산딸기 줍듯 쉬운 일을 막지 않았겠죠