ถ้าหากเพียง ก็จะ ถ้า ก็ ภาษาเกาหลี

으면
(으면 อ่านว่า eumyeon)

ถ้าหากเพียง ก็จะ ถ้า ก็ ภาษาเกาหลี 으면
ในขณะที่ พร้อมกันกับ พลาง พลาง ไปพลาง ภาษาเกาหลี 으면서
ถ้าหาก แล้วละก็ ถ้าเผื่อว่า ภาษาเกาหลี 었으면
ถ้าหาก แล้วละก็ ถ้าเผื่อว่า ภาษาเกาหลี 았으면
ถ้า ก็คงดี คงจะดีถ้า อยากให้ จังเลย ภาษาเกาหลี 으면 좋겠다
ถ้าหาก แล้วละก็ ถ้าเผื่อว่า ภาษาเกาหลี 였으면

ตัวอย่างประโยค 으면 ภาษาเกาหลี

아니죠. 내 얘기 들으면 무슨인지아들을걸
당신가끔남자답게 굴었으면 좋겠어
하고 싶은대로 놔뒀으면 해서요 …
그냥었으면 됐지 안 섰잖아. 덤벼들었어
지금 여기 캘리포니아에 와있으면서
왜 달려들어, 여기 있었으면서
그냥 있으면 안돼!
생생한 관심을 갖고 귀감이 되었으면 합니다
부위를 맞으면, 쓰러진다,
딱한 처지에 놓여있으면서
어디 딴 데로 가서, 거기 혼자으면서
서지 않으면 사살하겠다!
고향으로, 사회로 돌아왔으면 해요
그 중 하나가 죽으면 어떻겠어요 ?
그랬으면 젊은이들이 이 꼴은 안됐지
내가 워싱턴 DC에 있으면서
워싱턴 DC를 걸으면서 왜 그러는지
신념이 있으면,
거기 서라, 다치고 싶지 않으면
자리에 서, 다치고 싶지 않으면
섰으면 됐지 섰나 ?
그걸 깨닫지도하고 있으면 어떡해 ?
더 많은 사랑을 받았으면 합니다
확실히았으면 합니다