ลูกพีช ลูกท้อ ภาษาเกาหลี

복숭아
(복숭아 อ่านว่า bogsung-a)

ลูกพีช ลูกท้อ ภาษาเกาหลี 복숭아

ตัวอย่างประโยค 복숭아 ภาษาเกาหลี

복숭아맛이 가짜 와인최고라고 들었어
보드카 4잔하고 복숭아맛 와인 한병 마셨더라도 그러면 안 되지!
일요일날, 로스코랑 복숭아 60쿼터 넘게 담았어
로스코랑 복숭아 60쿼터 넘게 담았어
‘제임스와 거대한 복숭아’