ส่วนหนึ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่ง ภาษาเกาหลี

부분적
(부분적 อ่านว่า bubunjeog)

ส่วนหนึ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่ง ภาษาเกาหลี 부분적

ตัวอย่างประโยค 부분적 ภาษาเกาหลี

디스커버리는 부분적으로 회복됐다
에듀가 하는 말에 부분적으로동의하지만. .
그래서 부분적으로 당신여기 있는 거요,
생각을 안 하려고 해도 생각이 드네 이거 부분적으로는 내 잘못이야 .