บ้านคนรวย บ้านที่ร่ำรวย ภาษาเกาหลี

부잣집
(부잣집 อ่านว่า bujasjib)

บ้านคนรวย บ้านที่ร่ำรวย ภาษาเกาหลี 부잣집

ตัวอย่างประโยค 부잣집 ภาษาเกาหลี

부잣집 아이들이 시위하는 꼴을 보면 난 엉덩이를 차주고 싶은 충동을 느낀다
수시로 의문이 든다 부잣집 애들이 대마초를 피우는데
너 부잣집 딸래미구나 ?
이 부잣집 망나니 자식들!