เป็นองค์กร โดยองค์กร โดยองค์กร โดยระบบ ภาษาเกาหลี

구조적
(구조적 อ่านว่า gujojeog)

เป็นองค์กร โดยองค์กร โดยองค์กร โดยระบบ ภาษาเกาหลี 구조적

ตัวอย่างประโยค 구조적 ภาษาเกาหลี

워프 필드좋아보이고, 구조적 무결성에문제습니다 .
미사일의 구조적인 결합에는 아무 손상이 없는 것 같습니다 .
구조적으로 연회장폭발에 견딜 수가 있소
구조적 무결성에문제습니다 .
구조적 위험을 줄일 수 있는 시기습니다 .